Obserwatorzy

poniedziałek, 30 stycznia 2012

tak, jak obiecałam prezentuję wam projekty, które wykonałam ostatnio, są to tylko niektóre, ale wydaje mi się, że wybrałam jedne z fajniejszych :)
moim faworytem ewidentnie jest sukienka, a waszym.?
mam nadzieję, że niedługo wprowadzę je w życie.
skany są lekko przycięte, ponieważ blok na którym rysowałam był formatu C4, a mój skaner obejmuje formaty wyłącznie do A4, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej i wiadomo mniej więcej o co chodzi :)

* just as I promised I present to you the projects that I have performed recently, these are just some, but it seems to me that I have chosen some of the preettier :) 
my favorite is obvioussly dress, and your.? 
I hope that soon I make it in life. 
scans are slightly trimmed, because the block on which format drew a C4, and my scanner covers only up to A4 format, but it seems to me that it is not bad and we know roughly what's going on :)
niedziela, 29 stycznia 2012

dzisiaj mam straszną wenę twórczą. chyba to miejsce tak na mnie wpływa, skoro narysowałam aż 8 projektów. są to rzeczy, które (jak wszystkie) chcę wprowadzić w życie, ale jest to strasznie trudne ze względu na dostępność materiałów, jak również brakującego mi nieustannie czasu.
projekty, które udało mi się dziś narysować to: bransoletka, krótkie spodenki, przeróbka starych jeansów (3 propozycje), bombelkowy kalendarz (który najprawdopodobniej będzie do wygrania w moim kolejnym konkursie), 3 koszulki oraz sukienka, z której chyba najbardziej jestem zadowolona. obawiam się jednak o jej uszycie, ponieważ nie jestem pewna, jak wykonać górę, która jest strasznie usztywniana.
niestety ze względu na brak aparatu oraz skanera, nie mam możliwości zaprezentowania wam ich, ale obiecuję, że zrobię to jutro, gdy tylko będę w domu. teraz pozostawiam wam wodzę fantazji w wyobrażaniu sobie ich :)

jak pisałam już na facebooku, chciałabym wprowadzić przez siebie (w sprzedaży walentynkowej) bransoletek z WASZYMI włosami, dla ukochanej osoby.
chodzi mi o bransoletkę prezentowaną wcześniej na blogu, którą zrobiłam dla swojego chłopaka na gwiazdkę: ( dzuldesign.blogspot.com ), możliwość zamówienia jej również bez rzemienia.
czy bylibyście zainteresowani.? :) 


* Today I have a terrible creative inspired me. place unless it affects me so, drew as many as 8 projects. these are the things that (like all) I want to implement, but it is terribly difficult because of the availability of materials, as well as constantly missing my time.

projects that I was able to draw it today: bangle, shorts, old jeans processing (3 proposals), bombelkowy calendar (which is likely to be to win in my next competition), 3 T-shirts and dress, which I'm probably most happy. But I fear for her sewing, because I'm not sure how to do the top, which is awfully Semi.

Unfortunately, due to lack of camera and scanner, I have the opportunity to present them to you, but I promise that I'll do it tomorrow, if only I'll be home. Now I leave you to rein in the fantasy imagining them :)

as I wrote already on facebook, I would like to enter their (the sale of Valentine) bracelets with your hair, for your loved one.
I mean the bracelet presented earlier on the blog, which I did for her boyfriend for Christmas: (dzuldesign.blogspot.com), it is also possible to order without a thong.
whether you would be interested.? :)

sobota, 28 stycznia 2012

dzisiejszego posta kieruję głównie do posiadaczy termo kubków. nie wiem, jak wy, ale ja uwielbiam swój termo kubek.! kupiłam go w zeszłym roku w 'starbucks' (zdj 1) i nie wyobrażam sobie wyjścia gdziekolwiek bez niego i pysznej kawy w środku.
lecz w pewnym momencie zaczęło irytować mnie trzymanie go, co było dość nieporęczne, ponieważ nie posiada on żadnego uchwytu. myślałam, co mogłabym zrobić, by zniwelować tą właśnie wadę i wpadłam na pewien pomysł.
06.12.2011r. dostałam na mikołaja małą skarpetkę, a w niej słodycze (zdj. 2) i postanowiłam ją wykorzystać. przyszyłam do niej czerwoną tasiemkę (zdj. 3), którą zakończyłam kokardką (zdj. 4) i wsadziłam w nią kubek. niby nic, ale efekt był porażający. nie dość, że ślicznie - świątecznie wygląda, to na dodatek nie mam problemu z jego trzymaniem, ponieważ wystarczy do tego jeden palec (zdj. 5), bądź przypięcie kubka do czegokolwiek, używając karabińczyka.
a wy, co o tym sądzicie.?
ps. przepraszam za kiepską jakość zdjęć, ale jak już wcześniej wspominałam nie ma mnie w domu i jedynym aparatem, jaki mam do dyspozycji, jest telefon. :)* today's post I address mainly the thermo cup holders. I do not know what do you think about yourselfs, but I love my thermal mug.! I bought it last year in the 'starbucks' (picture 1) and I can't imagine starting anywhere without him, with delicious coffee in the middle.

but at some point began to irritate me hold him, which was quite awkward, because he does not have any grip. I thought, what could I do to overcome this drawback and I just had an idea.

06.12.2011r. I got a little sock for Santa Claus, candy in it (picture 2) and I decided to use it. sewed to the red tape (picture 3), which ended with a bow (picture 4) and put in her cup. like nothing, but the effect was devastating. not only is cute - it looks festive, this in addition I have no problem with his keeping, since it is sufficient for that one finger (picture 5), or attach the cup to anything using the carabiner.

and you, what do you think about it.?

ps. sorry for the poor picture quality, but as I mentioned earlier I'm not at home and the only camera that I have here is a phone. :)

      zdj. 1 / picture 1

zdj. 2 / picture 2
  
zdj. 3 / picture 3

zdj. 4 / picture 4
   
zdj. 5 / picture 5
   

piątek, 27 stycznia 2012

dzisiaj minęło 63 dni odkąd założyłam bloga i już jest prawie 4000 wejść na niego. naprawdę jestem w szoku, że ta strona tak szybko się rozwija oraz że jesteście ze mną. dziękuję również wspieracie rozwój dżul.design. przez kupowanie moich wyrobów. mam nadzieję, że pomożecie mi jeszcze bardziej się rozwinąć i doskonalić swoje projekty :)
tymczasem prezentuję wam już wcześniej obiecywane zdjęcia koszulek, które zrobiłam swojemu mężczyźnie i naszemu koledze na studniówkę. jak pisałam we wcześniejszych postach, na koszulkach widnieje napis 'I'm sexy and I know it' (przód), 'wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle... yeah' (tył). napis nawiązuje do tekstu piosenki 'LMFO - sexy and I know it', której teledysk również prezentowałam wam we wcześniejszym poście.
niestety zdjęcia są strasznie kiepskiej jakości, ponieważ są one wycięte ze studniówkowego filmu, który dostaliśmy.
co o nich sądzicie.?


*today, 63 days have passed since I set up a blog, and now it is almost 4000 go to him. I'm really in shock that this site is growing so quickly and that you are with me. I also thank you support the development of dżul.design. by buying my products. I hope that you will help me further develop and improve my projects :)

Meanwhile, I present to you previously promised pictures of shirts, which I did to my boyfriend and our friend from our prom. as I wrote in earlier posts, t-shirts bearing the inscription 'I'm sexy and I know it' (front), 'wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle ... yeah '(reverse). inscription refers to the song 'LMFO - sexy and I know it', which video
I presented to you in the earlier post.

Unfortunately, photos are terribly poor quality because they are cut from proom movie what we got.

what do you think about them.?czwartek, 26 stycznia 2012

do kolekcji noworocznej dołączam nowe nabytki, zrobione przeze mnie podczas wczorajszej nieprzespanej nocy.

jak zwykle, do kupienia u mnie, bądź w poznaniu w sklepie 'outlet moda' (ul. głogowska 61)

*I join new acquisitions on the  New Year collection, made by me during a sleepless night yesterday.
You Can buy it on my pagess.

#49
cena: 20zł

 #50
cena: 20zł

#51
cena: 20zł


środa, 25 stycznia 2012

jak pisałam wczoraj - skończyłam już projekty koszulek i miło mi wam je przedstawić. 
mam nadzieję również, że niedługo wprowadzę je w życie i będziecie mogli zobaczyć ich zdjęcia, bo jak wiadomo, nie każda rzecz, która wygląda brzydko na wieszaku, czy projekcie, musi brzydko wyglądać na żywo  :> 
co o nich sądzicie.? założyli byście takie.?


* as I wrote yesterday - I already finished t-shirt designs and I want you to present it for you 
I also hope that soon I make it in life and you will be able to see their pictures, because as you know, not every thing that looks ugly on the hanger, or a project, it must look ugly to live :> 
what do you think about them.? you set up like that.?

1.
 
2.

3.

4.

5.


ps. dwie koszulki wykonałam z popularnymi, przynajmniej w moim gronie tekstami. jakby ktoś nie wiedział, czego dotyczy projekt nr 1 to odsyłam do filmiku ks. Natanka:


* ps. I performed the two t-shirts with popular, at least in my circle of texts. if someone did not know what the project is No. 1 I refer to video Father Natanka:


#48
cena: 18zł

wtorek, 24 stycznia 2012

jak obiecywałam wcześniej, przedstawiam wam więcej zdjęć ze studniówki, które dziś dostałam :)

* as I promised earlier, I present to you more photos from the prom, which I got today :)
ps. przy okazji możecie zobaczyć koszulki, które zrobiłam dla chłopaków z tekstem 'I'm sexy and I know it' z tyłu natomiast jest napis 'wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle... yeah!' 
tekst pochodzi z piosenki 'LMFO - sexy and I know it':
wiem, że kiepsko widać koszulki, ale obiecuję dodać dokładne zdjęcie już niedługo, gdy tylko takowe dostanę :>

* ps. by the way you see the shirts, which I did for the guys with the text 'I'm sexy and I know it' is behind the string 'wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle ... yeah! ' 
text is from the song 'LMFO - sexy and I know it':
I know that t-shirts can be seen bad, but I promise to add accurate picture soon, as soon as any, I get :> 

dzisiejsza nuda w szkole przerosła chyba wszystkie z możliwych. wszyscy spali na ławkach co najmniej do godziny 13. mnie tym czasem olśniła wena twórcza i zaczęłam projektować nowe koszulki. czysta kartka, ołówek w ręce, muzyka na uszach i wyobraźnia przelana na papier. 
projekty zaprezentuję wam, gdy skończę, natomiast teraz możecie obejrzeć bransoletki, które wczoraj zrobiłam z charmsami z nowej dostawy. oczywiście możecie zakupić je u mnie, bądź w sklepie 'outlet moda' na ul. głogowskiej 61 w poznaniu, gdzie jak przypomina trwa nadal wyprzedaż poszczególnych produkcji dżul. design.
co sądzicie o nowych bransoletkach.?


* today at school was awfully boring. everyone slept on the benches until the 13th but I got creative inspiration and started to design new shirts. clean sheet, pencil in hand, music on the ears and imagination to paper.

Projects will present to you, when I'm done, but now you can watch bracelets that I made yesterday with of new charms delivery. Of course you can buy them from me, or the shop 'outlet moda' on the głogowska 61 street in poznań (poland) where are sale continues of individual production dżul.design.

What do you think about the new bracelets.?

#44
cena: 25zł


#45
cena: 8zł


#46
cena: 20zł#47
cena: 20złponiedziałek, 23 stycznia 2012

dostawa charmsów.!/charms delivery.!


dzisiejszy dzień jak dla mnie nie jest zbyt fajny, jeśli chodzi o atmosferę domową. no, ale co zrobić, rodziny się nie wybiera. żeby się trochę odizolować zacznę zaraz robić dla was nowe bransoletki, a tymczasem prezentuję wam prezent, jaki zrobiłam na gwiazdkę dla swojego chłopaka. jest to bransoletka wykonana z rzemienia i kosmyka moich włosów zaplecionych w warkocz. prezent nietypowy i strasznie osobisty jak dla mnie, ale efekt jaki nim osiągnęłam był jeszcze bardziej zaskakujący, nie przypuszczałam, że mogę takim (poniekąd) drobiazgiem mogę uszczęśliwić ukochaną mi osobę.  a wy, co sądzicie na jej temat.?

* today for me is not too cool when it comes to the atmosphere of home. Well, but what to do. We didn't chooses our familly. to isolate I'll started a new bracelet for you, while I present to you a gift, which I did for Christmas for my boyfriend. This bracelet is made ​​of a thong and a lock of my hair braided in a braid. present is an unusual and terribly personal for me, but the effect I achieved what it was even more surprising, did not think that I can (somewhat) happy trifle person who I loved. and you, what think about it.?