Obserwatorzy

niedziela, 29 stycznia 2012

dzisiaj mam straszną wenę twórczą. chyba to miejsce tak na mnie wpływa, skoro narysowałam aż 8 projektów. są to rzeczy, które (jak wszystkie) chcę wprowadzić w życie, ale jest to strasznie trudne ze względu na dostępność materiałów, jak również brakującego mi nieustannie czasu.
projekty, które udało mi się dziś narysować to: bransoletka, krótkie spodenki, przeróbka starych jeansów (3 propozycje), bombelkowy kalendarz (który najprawdopodobniej będzie do wygrania w moim kolejnym konkursie), 3 koszulki oraz sukienka, z której chyba najbardziej jestem zadowolona. obawiam się jednak o jej uszycie, ponieważ nie jestem pewna, jak wykonać górę, która jest strasznie usztywniana.
niestety ze względu na brak aparatu oraz skanera, nie mam możliwości zaprezentowania wam ich, ale obiecuję, że zrobię to jutro, gdy tylko będę w domu. teraz pozostawiam wam wodzę fantazji w wyobrażaniu sobie ich :)

jak pisałam już na facebooku, chciałabym wprowadzić przez siebie (w sprzedaży walentynkowej) bransoletek z WASZYMI włosami, dla ukochanej osoby.
chodzi mi o bransoletkę prezentowaną wcześniej na blogu, którą zrobiłam dla swojego chłopaka na gwiazdkę: ( dzuldesign.blogspot.com ), możliwość zamówienia jej również bez rzemienia.
czy bylibyście zainteresowani.? :) 


* Today I have a terrible creative inspired me. place unless it affects me so, drew as many as 8 projects. these are the things that (like all) I want to implement, but it is terribly difficult because of the availability of materials, as well as constantly missing my time.

projects that I was able to draw it today: bangle, shorts, old jeans processing (3 proposals), bombelkowy calendar (which is likely to be to win in my next competition), 3 T-shirts and dress, which I'm probably most happy. But I fear for her sewing, because I'm not sure how to do the top, which is awfully Semi.

Unfortunately, due to lack of camera and scanner, I have the opportunity to present them to you, but I promise that I'll do it tomorrow, if only I'll be home. Now I leave you to rein in the fantasy imagining them :)

as I wrote already on facebook, I would like to enter their (the sale of Valentine) bracelets with your hair, for your loved one.
I mean the bracelet presented earlier on the blog, which I did for her boyfriend for Christmas: (dzuldesign.blogspot.com), it is also possible to order without a thong.
whether you would be interested.? :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz