Obserwatorzy

czwartek, 19 stycznia 2012

stwierdziłam, że dostaniecie ode mnie w prezencie coś nowego i uznałam,  że odpowiednia do tego będzie karta stałego klienta, na których zbiera się punkty.   
wygląda to tak: 
-za każde wydane 10 zł jest 1 pkt. 
-1 pkt jest równoważny złotówce, więc tyle ile punktów dana osoba uzbiera, to za taką kwotę może wybrać sobie bransoletkę :) 
podczas zamówienia posiadacz karty wypełnia sobie w wyznaczonym miejscu datę, oraz liczbę pkt (natomiast ja wypełniam to samo na duplikacie karty danej osoby). 
ps. jeśli zamówienie wynosi np 19,50 zł to osoba nadal otrzymuje 1 pkt., natomiast jeśli zamówienie będzie już wynosiło 20 zł, to wtedy są to już 2 pkt. dana liczba punktów jest przyznawana podczas podsumowania liczby dziesiątek przy każdym zamówieniu (jeśli jedno zamówienie posiadacz karty złożył za 12 zł, a np. po 2 dniach złożył za 36zł, to suma wydanej kwoty nie sumuje się w przypadku podliczania pkt, czyli 1 zamówienie- 1pkt, 2 zamówienie- 3pkt, suma: 4 pkt), wysyłka nie wlicza się w sumę zamówienia i liczbę przyznawanych pkt. :)
jeśli jest ktoś chętny, można śmiało pisać w komentarzach i wiadomościach prywatnych na blogu, czy facebook'u, jak również na maila :>
a wyglądają one tak (z tym, że jest ona na slicznym papierze wizytówkowym koloru kości słoniowej, czego niestety na skanie nie widać):

*I thought that you'll get from me as a present something new and decided it would be appropriate to the loyalty card, which meet at points. 
it looks like this: 
-for each released 10 zł is 1 point. 
-1 point is equivalent to the 1 złoty, so much as a person accumulates points, then for such amount could choose a bracelet :)

during the contract holder has completed the designated place at a date and the number of points (while I fill the same on the duplicate card of a person).  
ps. if the contract is for example is 19.50 zł this person still receives 1 point., and if the contract is already amounted to 20 zł, then they are already 2 points. given number of points is awarded when a summary of the number of each order of tens (if a request by the cardholder for 12 zł, and example after 2 days by a 36zł, the sum of the amounts released do not add up for counting points, or an order-1 point , 2 order-3 points, the sum of: 4 points), the shipment is not included in the contract sum and the number of points awarded. :) 
if there is anyone willing to boldly write in comments and private messages on the blog, or facebook, as well as e-mail :> 
and they look like this (except that it is on pretty card paper ivory, which, unfortunately, not visible in scan): 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz